Ds. L. Terlouw - 2 Koningen 2 : 14

Afspelen

Elisa's roep om profetische kracht

2-8-2015
Staande zonder kracht
Vragen om Gods gave
Gaande in Gods kracht

2 Koningen 2 : 14

2 Koningen 2
14
En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.

Delen & Download

Download preek