Ds. L. Terlouw - Markus 15 : 39

Afspelen

Vrucht van Christus’ sterven

Markus 15
2-4-2010
Tot heil van de hoofdman
Tot eer van God

Markus 15 : 39

Markus 15
39
En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!

Delen & Download

Download preek