Ds. L. Terlouw - Handelingen 9 : 3 - 4

Afspelen

Christus ingrijpen in Paulus zijn leven

18-10-2009
Naar Zijn raad
Door Zijn licht
Door Zijn stem

Handelingen 9 : 3 - 4

Handelingen 9
3
En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
4
En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?

Delen & Download

Download preek