Ds. J.B. Zippro - Handelingen 9 : 15 - 16

Afspelen

Saulus van Tarsen, een uitverkoren vat

5-7-2015
Wie dit vat wil gebruiken
Wat dit vat moet dragen
Hoe dit vat zal lijden

Handelingen 9 : 15 - 16

Handelingen 9
15
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels.
16
Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam.

Delen & Download

Download preek