Ds. R. Kattenberg - Jona 2 : 5 - 9

Afspelen

Het slot van Jona's bidden uit de vis

Jona 2
19-7-2015
De strik staat gespannen
De strik wordt verbroken
De gebroken strik doet dankzeggen

Jona 2 : 5 - 9

Jona 2
5
De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden.
6
Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God!
7
Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.
8
Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.
9
Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.

Delen & Download

Download preek