Ds. J.B. Zippro - Handelingen 3 : 6 - 8

Afspelen

De kreupele bij de schone poort van de tempel

7-6-2015
Zijn ellende
Zijn verlossing
Zijn dankbaarheid

Handelingen 3 : 6 - 8

Handelingen 3
6
En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!
7
En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast.
8
En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.

Delen & Download

Download preek