Ds. J. IJsselstein - 1 Koningen 19 : 19 - 21

Afspelen

Onderwerp

21-6-2015
Een ervaren knecht en een jonge broeder, hoe twee generaties door de Heere geleid worden om Hem te dienen en te volgen.
Elia
Elisa

1 Koningen 19 : 19 - 21

1 Koningen 19
19
Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem.
20
En hij verliet de runderen, en liep Elia na, en zeide: Dat ik toch mijn vader en mijn moeder kusse, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem: Ga, keer weder; want wat heb ik u gedaan?
21
Zo keerde hij weder van achter hem af, en nam een juk runderen, en slachtte het, en met het gereedschap der runderen zood hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf; en zij aten. Daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem.

Delen & Download

Download preek