Ds. R. Kattenberg - Jeremia 3 : 21 - 23

Afspelen

De worsteling van de Heer om Zijn volk Israe

21-6-2015
Berouw getoond
De roepstem gehoord
De belijdenis uitgesproken
.

Jeremia 3 : 21 - 23

Jeremia 3
21
Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israels, omdat zij hun weg verkeerd, en den HEERE, hun God, vergeten hebben.
22
Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God!
23
Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israels heil!

Delen & Download

Download preek