Ds. J.J. van Eckeveld - Psalmen 102 : 10 - 14

Afspelen

Het leed van een ellendige

Psalmen 102
25-1-2012
Een klacht over persoonlijk leed
Een klacht om het leed van Sion

Psalmen 102 : 10 - 14

Psalmen 102
10
Want ik eet as als brood, en vermeng mijn drank met tranen.
11
Vanwege Uw verstoordheid en Uw groten toorn; want Gij hebt mij verheven, en mij weder nedergeworpen.
12
Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras.
13
Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.
14
Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.

Delen & Download

Download preek