Ds. R. Kattenberg - Handelingen 9 : 20 - 22

Afspelen

Onderwerp

7-6-2015
De prediking van Paulus van Tarsen in de synagoge van Damascus
De rijke inhoud van de prediking
De ontstellende reactie op de prediking
De voortdurende bekrachtiging tot die prediking

Handelingen 9 : 20 - 22

Handelingen 9
20
En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.
21
En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?
22
Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is.

Delen & Download

Download preek