Ds. P. Mulder - Handelingen 3 : 22 - 23

Afspelen

Petrus predikt Christus

19-6-2011
De profetische inhoud van die prediking
De heilige ernst van die prediking,
Een voorbeeld van toepassing van die prediking

Handelingen 3 : 22 - 23

Handelingen 3
22
Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.
23
En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.

Delen & Download

Download preek