Ds. R.A.M. Visser - Psalmen 22 : 24 - 25

Afspelen

Dank in het lijden

Psalmen 22
17-2-2013
De verkondigers van deze dank
De inhoud van deze dank
De reden van deze dank

Psalmen 22 : 24 - 25

Psalmen 22
24
Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jakob! vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israel!
25
Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep.

Delen & Download

Download preek