Ds. L. Terlouw - Jesaja 26 : 10 - 12

Afspelen

Gods daden in bevrijding

Jesaja 26
3-5-2015
Bewezen goedheid
Bestraffing vanwege verachting
Belofte van eeuwige vrede
Preek rond bevrijdingsdag

Jesaja 26 : 10 - 12

Jesaja 26
10
Wordt den goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid, hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des HEEREN niet aan.
11
HEERE! is Uw hand verhoogd, zij zien het niet; maar zij zullen het zien, en beschaamd worden, vanwege den ijver over Uw volk, ook zal het vuur Uw wederpartijders verteren.
12
HEERE! Gij zult ons vrede bestellen, want Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht.

Delen & Download

Download preek