Ds. J. IJsselstein - Lukas 24 : 47 - 49

Afspelen

De grote Evangelieopdracht

Lukas 24
3-5-2015
Wat?
Waar?
Van waaruit?
Wie?
Hoe?

Lukas 24 : 47 - 49

Lukas 24
47
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
48
En gij zijt getuigen van deze dingen.
49
En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.

Delen & Download

Download preek