Ds. W. Silfhout - Artikel 5 0 : Artikel 5 en 6

Afspelen

De zuiverheid van Gods getuigenis

4-5-2015
Door de kerk aangenomen
Door het geloof erkent
Door de kerk begrenst
De geluidskwaliteit van deze preek is 'minder goed' dan gebruikelijk, aangezien deze preek eerst niet beschikbaar was. Na een oproep op PrekenWeb, hebben wij deze preek alsnog ontvangen van een luisteraar, die deze zelf thuis opgenomen had, waarvoor onze dank!

Artikel 5 : Artikel 5 en 6

Artikel 5 WAARVAN DE HEILIGE SCHRIFT HAAR AANZIEN EN AUTORITEIT HEEFT Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn; en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Artikel 6 ONDERSCHEID TUSSEN DE CANONIEKE EN APOCRIEFE BOEKEN Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocriefe, als daar zijn: het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobías, Judith, het boek der Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van den Draak, het gebed van Manasse, en de twee boeken der Makkabeeën. Dewelke de Kerk wel lezen kan, en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de canonieke boeken; maar zij hebben zulk een kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der Christelijke religie zou kunnen bevestigen: zo ver is het vandaar, dat zij de autoriteit van de andere, heilige, boeken zouden vermogen te verminderen.

Delen & Download

Download preek