Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Korinthe 15 : 50-51

Afspelen

De dood wordt overwonnen

26-4-2015
Omringd door de dood
Bevrijd van de dood
Geschikt voor het leven

1 Korinthe 15 : 50-51

1 Korinthe 15
58
Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

Delen & Download

Download preek