Ds. R. Boogaard - Numeri 10 : 29 - 32

Afspelen

Mozes' geloofsgetuigenis en geloofswens

Numeri 10
8-8-2010
Mozes is zeker van Gods reisdoel
Mozes wil werven voor Gods koninkrijk
Mozes mag wijzen op Gods trouw

Numeri 10 : 29 - 32

Numeri 10
29
Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israel het goede gesproken.
30
Doch hij zeide tot hem: Ik zal niet gaan; maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan.
31
En hij zeide: Verlaat ons toch niet; want dewijl gij weet, dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn.
32
En het zal geschieden, als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal, waarmede de HEERE bij ons weldoen zal, dat wij u ook weldoen zullen.

Delen & Download

Download preek