Ds. C. Harinck - Markus 10 : 51

Afspelen

De genezing van de blinde Bartimeüs (deel 2)

Markus 10
5-8-2012
De vraag die Jezus Bartimeüs stelde
Het antwoord dat Bartimeüs Jezus gaf
De genezing die Bartimeüs ontving
Preek 2 van 2 over BartimeĆ¼s

Markus 10 : 51

Markus 10
51
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.

Delen & Download

Download preek