Ds. C. Harinck - Markus 10 : 47

Afspelen

De genezing van de blinde Bartimeüs (deel 1)

Markus 10
5-8-2012
Zijn grote ellende
Zijn aanhoudend roepen
Zijn persoonlijke bemoediging
Preek 1 van 2 over BartimeĆ¼s

Markus 10 : 47

Markus 10
47
En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.

Delen & Download

Download preek