Ds. C. Harinck - Lukas 6 : 10

Afspelen

De genezing van de man met de verdorde hand

Lukas 6
18-7-2010
Een dorre hand als teken van machteloosheid
Een uitgestoken hand als teken van geloof

Lukas 6 : 10

Lukas 6
10
En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

Delen & Download

Download preek