Ds. C. Harinck - Hosea 9 : 1

Afspelen

Een verstoord oogstfeest

Hosea 9
2-11-2011
Waarom de Heere dit feest verstoord
Waartoe de Heere dit feest verstoord

Hosea 9 : 1

Hosea 9
1
Verblijd u niet, o Israel! tot opspringens toe, gelijk de volken; want gij hoereert van uw God af; gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens.

Delen & Download

Download preek