Ds. P. Mulder - Handelingen 9 : 15

Afspelen

Saulus, een uitverkoren vat

27-11-2014
Die zijn ellende doorleefd
Die de handen opgelegd worden
Aan wie de Zoon geopenbaard wordt
Bijbellezing 2 van 7.

Handelingen 9 : 15

Handelingen 9
15
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels.

Delen & Download

Download preek