Ds. P. Mulder - Handelingen 9 : 4 - 5

Afspelen

Saulus van Tarzen

13-11-2014
Een zondig eertijds
Barmhartigheid Gods
Krachtdadige stilzetting
In het seizoen 2014 / 2015 heeft Ds. P. Mulder een Bijbellezing gehouden in zijn gemeente over leven en werk van Paulus. Elke maand zullen we een deel publiceren. Bijbellezing 1 van 7.

Handelingen 9 : 4 - 5

Handelingen 9
4
En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?
5
En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.

Delen & Download

Download preek