Ds. C. Harinck - 2 Kronieken 7 : 13 - 14

Afspelen

De weg gewezen tot Zegen en tot vergeving

17-3-2010
De bezoeking van God
De voorgeschreven verlossingsweg
De beloofde zegen

2 Kronieken 7 : 13 - 14

2 Kronieken 7
13
Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;
14
En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.

Delen & Download

Download preek