Ds. C. Harinck - Jeremia 18 : 5 - 6

Afspelen

In het huis van de pottenbakker

Jeremia 18
29-6-2014
Een mislukt werkstuk
Een geslaagd werkstuk

Jeremia 18 : 5 - 6

Jeremia 18
5
Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
6
Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israels? spreekt de HEERE; ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in Mijn hand, o huis Israels!

Delen & Download

Download preek