Ds. J.B. Zippro - Mattheüs 27 : 46

Afspelen

Jezus' uitroep in de Godverlatenheid

29-3-2015
De betekenis van deze uitroep
De diepte van deze uitroep
De troost van deze uitroep

MattheĆ¼s 27 : 46

Mattheüs 27
46
En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

Delen & Download

Download preek