Ds. C. Harinck - Hooglied 3 : 11

Afspelen

Salomo's kroning en Jezus' Hemelvaart

9-5-2013
De weg tot die kroning
Het aanschouwen van die kroning
De blijdschap bij die kroning
Tweede tekstgedeelte:
Markus 16:19. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods.


Hooglied 3 : 11

Hooglied 3
11
Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.

Delen & Download

Download preek