Ds. R. Kattenberg - Jeremia 14 : 7 - 9

Afspelen

Het gebed van Jeremia

Jeremia 14
11-3-2015
Het draagvlak van dit gebed ligt in Gods Naam
De roep in dit gebed is om Gods nabijheid
Op biddag 2015 heeft ds. R. Kattenberg in Lelystad twee preken gehouden over Jermia 14:7-9. In deze (tweede) preek ligt het accent op de verzen 8 en 9. In de andere (eerste) preek ligt het accent op vers 7.

Jeremia 14 : 7 - 9

Jeremia 14
7
Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.
8
O Israels Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?
9
Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held, die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet.

Delen & Download

Download preek