Ds. R. Kattenberg - Markus 8 : 32 - 33

Afspelen

Drie keer Jezus en Petrus

Markus 8
15-2-2015
Petrus bestraft Jezus
Jezus bestraft Petrus
Jezus liefde tot Petrus

Markus 8 : 32 - 33

Markus 8
32
En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;
33
Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Delen & Download

Download preek