Ds. J.B. Zippro - Markus 5 : 34

Afspelen

De bloedvloeiende vrouw door Jezus genezen

Markus 5
25-1-2015
Zij is in de nood gekomen
Wordt zij door het geloof behouden
Wordt zij in vrede heengezonden

Markus 5 : 34

Markus 5
34
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.

Delen & Download

Download preek