Ds. J.B. Zippro - Lukas 22 : 61 - 62

Afspelen

De verloochening van Petrus

Lukas 22
8-3-2015
Een diepe val
Een hartelijk berouw
Een getrouwe Zaligmaker

Lukas 22 : 61 - 62

Lukas 22
61
En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.
62
En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.

Delen & Download

Download preek