Ds. S. Maljaars - Numeri 16 : 46 - 48

Afspelen

Verzoening in de woestijn

Numeri 16
2-10-2014
De noodzaak van die verzoening
De wijze van die verzoening
Het herstel door die verzoening

Numeri 16 : 46 - 48

Numeri 16
46
En Mozes zeide tot Aaron: Neem het wierookvat, en doe vuur daarin van het altaar, en leg reukwerk daarop, haastelijk gaande tot de vergadering, doe over hen verzoening; want een grote toorn is van voor het aangezicht des HEEREN uitgegaan, de plaag heeft aangevangen.
47
En Aaron nam het, gelijk als Mozes gesproken had, en liep in het midden der gemeente, en ziet, de plaag had aangevangen onder het volk; en hij leide reukwerk daarin, en deed verzoening over het volk.
48
En hij stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden.

Delen & Download

Download preek