Ds. S. Maljaars - Psalmen 116 : 1 - 4

Afspelen

De belijdenis van een ellendige

Psalmen 116
14-10-2014
Sprekend over God
Buigend onder God
Roepend tot God

Psalmen 116 : 1 - 4

Psalmen 116
1
Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;
2
Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
3
De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis.
4
Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel.

Delen & Download

Download preek