Ds. D.W. Tuinier - 2 Petrus 3 : 18

Afspelen

Een apostolische aansporing tot geestelijke wasdom

25-1-2015
De noodzaak van deze wasdom
De inhoud van deze wasdom
Het doel van deze wasdom

2 Petrus 3 : 18

2 Petrus 3
18
Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Delen & Download

Download preek