Ds. W. Silfhout - Artikel 3 0

Afspelen

Het geschreven Woord van God

21-8-2011
Gods heilige wil
Gods bijzondere zorg
Gods heilige wet

Artikel 3 :

Artikel 3 VAN HET GESCHREVEN WOORD GODS Wij belijden dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben [het] gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten den profeten en apostelen geboden Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; en Hij Zelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: Heilige en Goddelijke Schriften.

Delen & Download

Download preek