Ds. D. Hakkenberg - Markus 16 : 5 - 6

Afspelen

Onderwerp

Markus 16
De Paasboodschap van de levende Christus uit het ledige graf
De hemelse verschijning in het open graf
De hemelse onderwijzing uit het open graf
De hemelse overtuiging binnen het open graf

Markus 16 : 5 - 6

Markus 16
5
En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
6
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.

Delen & Download

Download preek