Ds. C.J. Meeuse - Lukas 13 : 6 - 9

Afspelen

De gelijkenis van de vijgeboom

Lukas 13
5-11-2014
Door God geplant
Goed verzorgd
Verwachte vruchten

Lukas 13 : 6 - 9

Lukas 13
6
En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet.
7
En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde?
8
En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben;
9
En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.

Delen & Download

Download preek