Ds. C.J. Meeuse - Ruth 3 : 3

Afspelen

Ruth op de dorsvloer

Ruth 3
5-11-2014
Waarom zij daar heenging
Wat zij daar ervoer
Dat het nog verborgen bleef

Ruth 3 : 3

Ruth 3
3
Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den man niet bekend, totdat hij geeindigd zal hebben te eten en te drinken.

Delen & Download

Download preek