Ds. H. Paul - Jeremia 31 : 33 - 34

Afspelen

Schatkamer van het nieuwe verbond

Jeremia 31
9-11-2014
Een rijke zegen
Herstelde gemeenschap
Volkomen vergeving

Jeremia 31 : 33 - 34

Jeremia 31
33
Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
34
En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

Delen & Download

Download preek