Ds. H. Paul - 1 Korinthe 15 : 1 - 4

Afspelen

De blijvende boodschap van Pasen

18-4-2010
Door Paulus gebracht
Door het geloof aanvaardt
In volharding bewaard

1 Korinthe 15 : 1 - 4

1 Korinthe 15
1
Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2
Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3
Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4
En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Delen & Download

Download preek