Ds. H. Paul - Handelingen 5 : 41

Afspelen

Lijdenseer en lijdensvreugde

9-6-2013
Het ondergaan van het lijden
De eer vanwege het lijden
De blijdschap in het lijden

Handelingen 5 : 41

Handelingen 5
41
Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.

Delen & Download

Download preek