Ds. H. Paul - Filippenzen 2 : 5 - 11

Afspelen

Het gevoelen van de Heere Jezus Christus

29-5-2014
Zijn vernedering ondergaan
Zijn verhoging verkrijgen
Wordt ten navolging voorgehouden

Filippenzen 2 : 5 - 11

Filippenzen 2
5
Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6
Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7
Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8
En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9
Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
10
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11
En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Delen & Download

Download preek