Ds. H. Paul - Romeinen 6 : 3 - 4

Afspelen

Deelhebben aan Christus

6-4-2014
Verkregen door het geloof
Afgebeeld door de doop
Geopenbaard in een nieuw leven

Romeinen 6 : 3 - 4

Romeinen 6
3
Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
4
Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Delen & Download

Download preek