Ds. H. Paul - Lukas 1 : 42 - 45

Afspelen

De lofzang van Elisabeth

Lukas 1
21-12-2014
Haar Heilige vreugde
Haar diepe verwondering
Haar diepe inzicht

Lukas 1 : 42 - 45

Lukas 1
42
En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks!
43
En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44
Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45
En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.

Delen & Download

Download preek