Ds. R. Kattenberg - Genesis 22 : 10 - 13

Afspelen

Abrahams adventsleven

Genesis 22
7-12-2014
Is hooggestemd
Wordt zwaar beproefd
Wordt rijk gezegend

Genesis 22 : 10 - 13

Genesis 22
10
En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten.
11
Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel, en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik!
12
Toen zeide Hij: Strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden.
13
Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.

Delen & Download

Download preek