Ds. J.B. Zippro - Lukas 1 : 35

Afspelen

Onderwerp

Lukas 1
14-12-2014
Het wonder van de heilige ontvangenis van de Zoon van God
Het wonder geboodschapt
Het wonder gewerkt
Het wonder geloofd

Lukas 1 : 35

Lukas 1
35
En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

Delen & Download

Download preek