Ds. P. Mulder - 2 Kronieken 32 : 25 - 26a

Afspelen

Het hartenleven van een begenadigde Hizkia

16-11-2014
Dat hartenleven wordt beproefd
Dat hartenleven is oerzondig
Dat hartenleven wordt verootmoedigd.
Dat hartenleven wordt beweldadigd
Serie Hizkia, Preek 6 van 7.

2 Kronieken 32 : 25 - 26a

25 Maar Jehizkía deed geen vergelding naar de weldaad, aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. [26a] Doch Jehizkía verootmoedigde zich om de verheffing zijns harten.

Delen & Download

Download preek