Ds. P. Mulder - 2 Kronieken 32 : 20

Afspelen

Koningen voor Jeruzalem

26-10-2014
De grootspraak van Sanherib, de koning van Assyriël
Het gebed van Hizkia, de koning van Juda
Het antwoord van de HEERE, de Koning Israëls
Serie Hizkia, preek 4 van 7

2 Kronieken 32 : 20

2 Kronieken 32
20
Maar de koning Jehizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden daartegen, en zij riepen naar den hemel.

Delen & Download

Download preek