Ds. P. Mulder - 2 Kronieken 30 : 6a, 10b-12

Afspelen

Boodschappers van de koning

19-10-2014
Opwekking om de Heere te dienen
Afwijzing der mens
Wonderen van de hand Gods
Serie Hizkia, preek 3 van 7

2 Kronieken 30 : 6a, 10b-12

[6a] De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand des konings en zijner vorsten, door gans Israël en Juda, en naar het gebod des konings, zeggende: Gij kinderen Israëls, bekeert u tot den HEERE, den God Abrahams, Izaks en Israëls; [10b] doch zij belachten hen en bespotten hen.

11 Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon, en kwamen te Jeruzalem.

12 Ook was de hand Gods in Juda, hun enerlei hart gevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden, naar het woord des HEEREN.

Delen & Download

Download preek