Ds. C. Harinck - Genesis 16 : 8a

Afspelen

De vraag van de Engel des Heeren

Genesis 16
31-12-2012
Een vraag naar onze herkomst
Een vraag naar onze toekomst

Genesis 16 : 8a

[8a] En Hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, vanwaar komt gij en waar zult gij heengaan?

Delen & Download

Download preek